Bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống covid-19

15/03/2020

Bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 03 chủ đề: chống dịch như chống giặc, chung tay đẩy lùi covid-19 và đảm bảo hàng hóa thực phẩm.

 

Chống dịch như chống giặc

 

Chung tay đẩy lùi covid-19

 

Đảm bảo hàng hóa thực phẩm

LINK tải  bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 cho các bạn có nhu cầu

LINK: https://drive.google.com/open…

Bài viết nổi bật
...
Đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy

Trăn trở nghĩ, “Việt Nam thành quốc gia chống dịch bệnh tốt nhất thế giới thì cũng phải phấn đấu là quốc gia sớm nhất không còn dịch bệnh, đưa nhịp sống trở về bình thường”, Thủ tướng lại nhớ dòng Thu Bồn nơi quê nhà, dù vật đổi sao dời, đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy.

Bài viết mới
...
Đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy

Trăn trở nghĩ, “Việt Nam thành quốc gia chống dịch bệnh tốt nhất thế giới thì cũng phải phấn đấu là quốc gia sớm nhất không còn dịch bệnh, đưa nhịp sống trở về bình thường”, Thủ tướng lại nhớ dòng Thu Bồn nơi quê nhà, dù vật đổi sao dời, đơn giản, bốn mùa sông vẫn chảy.